Referat Ordinær Generalforsamling


Referat Ordinær Generalforsamling

Året 2017 er gået, og nu skal vi videre med klubben.
Derfor vil vi gerne fra bestyrelsens side af, indkalde til Ordinær Generalforsamling.

Denne vil finde sted d. 1/3-18 Kl. 19:00
Adressen: Helgesvej 60, 4160 Herlufmagle.

Ydermere har vi nogle nye tiltag med Motorhistorisk Samråd, og derfor vil vi afvente med at opkræve kontingent indtil generalforsamlingen er gennemført. Der vil komme en ny mail ud med betalingsinfo efter d. 1/3-18.

Jeg har vedhæftet følgende filer:
Indkaldelse til Generalforsamling
Klubbens nuværende vedtægter

Husk at evt. ændringer og forslag til Generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før Generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Vedtægter

Indkaldelse

Referat